Turėk stiprų kūną, kad atremtum priešą.
Turėk puikią techniką, kad įveiktum priešą.
Turėk švarią sielą, kad neturėtum priešų.